Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Temployer Oy (”Temployer”) sitoutuu suojaamaan Temployerin sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://www.sijaiset.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat) vierailijoiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Temployer noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, älä käytä Temployer sivustoa. Käyttäessäsi Temployer sivustoa, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja?

Temployer kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

  • käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin Temployer sivustolle oleviin palveluihin;
  • käyttäjä voi käyttää tiettyjä Temployer sivustolle olevia palveluita;
  • käyttäjälle voidaan saattaa tiedoksi uutisia sekä tietoja avoimista työpaikoista / -tehtävistä;
  • käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Temployerin tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
  • Temployer voi parantaa käyttäjän Temployer sivuston käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja kirjautumistietoja hyväksikäyttäen;
  • Temployer sivustoa voidaan hallinnoida.

3. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Temployer säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

4. Evästeiden käyttö

Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Temployer serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Temployerin tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Temployer käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka Temployer sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

5. Käyttäjän oikeus henkilötietoihinsa

Käyttäjällä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ottamalla kirjallisesti yhteyttä Isokatu 56, 90100 Oulu. Temployer veloittaa 20 €:n suuruisen hallinnointipalkkion kopioiden toimittamisesta. Käyttäjällä on oikeus saada tieto ilmaiseksi kerran vuodessa.

Temployer korjaa kaikki pitämänsä virheelliset henkilötiedot. Temployer poistaa käyttäjän henkilötiedot rekistereistään 30 päivän kuluessa saatuaan tätä koskevan käyttäjän toimittaman pyynnön, pois lukien mahdolliset lainsäädännön tai viranomaisvaatimukset säilyttää tietoja. Käyttäjän tulee ilmoittaa Temployerille, mikäli hän uskoo häntä koskevan tiedon olevan virheellistä tai toivoo tietojen poistamista rekistereistä.

Käyttäjää voidaan pyytää luomaan online-profiili. Käyttäjällä on mahdollisuus muokata profiilinsa tietoja. Lisäksi käyttäjä voi muuttaa sivustolla antamiaan suostumuksia.

6. Tiedonannot kolmansille

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, Temployer voi jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään. Temployer ilmaisee tiettyjä Temployer palvelun käyttäjien tietoja. Lisäksi Temployer voi tarjota käyttö- ja käyttäjätietoja ja muita vastaavia tietoja kolmansille osapuolille.

Temployer pidättää oikeuden ilmaista kolmansille osapuolille käyttäjän henkilötietoja sikäli kun tämä on tarpeellista lain tai viranomaismääräysten täyttämiseksi, suojatakseen järjestelmänsä toimintaa, suojellakseen itseään tai noudattaakseen käyttöehtoja.

7. Hyväksynnät

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Temployer sivuston kautta ja antaessaan hyväksynnän sivustolla olevaa hyväksy-toimintoa käyttäen, käyttäjä on antanut Temployerille oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Temployer ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien Temployer ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtämiseen käyttäjä on antanut sivustolla luvan.

9. Henkilötietojen suojelu

Temployer käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Temployer voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

10. Alaikäiset

Temployer tarjoama palvelu ei ole suunnattu alaikäisille eikä Temployer erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja ja pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja sivustomme käyttöä.

11. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Temployer sivustoon emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Temployer voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Temployer sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään.