Esittelyssä henkilöstökoordinaattorimme Hannu Nikkinen

Henkilöstökoordinaattorimme Hannu päätyi Sijaisille noin vuosi sitten monen sattuman kautta. Innostus hoitoalaa kohtaan syttyi kuitenkin jo ennen armeijaa, Hannun valmentaessa harrastustensa kautta nuoria. Kiinnostus alaa kohtaan kasvoi, kun Hannu toimi erityisryhmissä koulunavustajana. Sittemmin hän onkin kerryttänyt käytännön kokemusta lähihoitajan tehtävistä lähes kymmenen vuoden ajan.

Hannun tehtävä henkilöstökoordinaattorina on laaja-alainen. Työpäivät koostuvat työhakemusten käsittelystä, haastatteluista sekä yhteydenpidosta niin keikkatyöläisten kuin asiakkaidenkin kanssa. Työssään Hannu on siis aktiivisesti tekemisissä monien hoitoalan ammattilaisten kanssa.

Sosiaalisuus on avainasemassa hoiva-alalla

Oman kokemuksensa myötä Hannu tietää, millaisia työntekijöitä tarvitaan ja mitä työ hoiva-alalla voi työntekijälle antaa. Tärkeimpänä ominaisuutena hän mainitsee sosiaalisuuden, joka nousee ylitse muiden. ”Hoiva-alalle tarvitaan ihmisiä, jotka välittävät muistakin ihmisistä”, Hannu summaa.

Työssään Hannua motivoikin hyvien työntekijöiden löytäminen. Kun asiat luistavat ja asiakkaan sekä työntekijän tarpeet kohtaavat, kokee Hannu onnistuneensa työssään.

Henkilöstökoordinaattorin tavoitteena on siis löytää juuri oikeat henkilöt avoinna oleviin tehtäviin.

Työ hoiva-alalla tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja erikoistumisvaihtoehtoja, mikä näkyy myös Sijaisten tarjoamissa mahdollisuuksissa. Esimerkkinä Hannu nostaa lähihoitajan toimenkuvan, jossa työtehtävät voivat sijoittua päiväkodista vanhainkotiin ja kaikkialle siltä väliltä.

Keikkatyö hoiva-alalta Sijaiset.fi:n kautta

Aina haastattelun alkuvaiheista lähtien, Hannu pyrkii ottamaan huomioon niin asiakkaiden kuin työntekijöiden toiveet. Hakemusvaihe etenee siten, että keikkatyöntekijä rekisteröityy Sijaiset.fi -verkkosivuilla ja lähettää työhakemuksensa. Tämän jälkeen Hannu tai hänen kollegansa on yhteydessä haastattelun sopimista varten. Haastattelut järjestetään joustavasti joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Tärkeintä on tehdä yhteistyöstä työntekijälle mahdollisimman helppoa heti alusta alkaen. Tämän vuoksi esimerkiksi etähaastattelua varten annetaan etukäteen hyvät ohjeet, joilla ensikertalainenkin pääsee liittymään Teams-linjoille. Henkilöstökoordinaattorit ilmoittavat haastattelun jälkeen ne yksiköt, joihin työntekijän osaaminen soveltuu. Työntekijä voi itse valita sopivista yksiköistä ne vuorot, joissa on halukas työskentelemään.

Työntekijää ei siis pakoteta ottamaan vuoroja vastaan, vaan hänelle annetaan mahdollisuuksien mukaan useita vaihtoehtoja, joista valita. Kolmivuorotyötä aiemmin tehneenä Hannu tunnistaa edun siinä, että omiin työvuoroihin voi vaikuttaa. Halutessaan voi pitää esimerkiksi viikonloput vapaata tai täydentää työviikkoja ylimääräisillä vuoroilla. Osa hoitoalan keikkalaisista tienaakin lisätienestiä tekemällä sijaisuuksia oman työnsä ohella, ja osa taas hankkii koko elantonsa keikkatyöllä.

Vinkit työntekijöille tai hoiva-alan työtehtävistä haaveileville

Hannun vinkki Sijaiset.fi:stä kiinnostuneille työntekijöille sekä hoiva-alan sijaisuuksista ja työtehtävistä haaveileville on laittaa hakemusta rohkeasti tulemaan. ”Jos ei ota, niin ei annakaan” -mentaliteetilla Hannu rohkaisee tavoittelemaan omia haaveitaan alalla.

Vasta opiskelunsa aloittaneille Hannun tärkein neuvo liittyy työkokemuksen kartuttamiseen. Omasta kokemuksestaan käsin Hannu tietää, että opintojen aikana kerrytetty kokemus auttaa valmistumisvaiheessa, kun pääsee valitsemaan, mille puolelle suuntautuu. Keikkailun kautta näkee, millaista on esimerkiksi vanhusten tai nuorten parissa työskentely. Kokemuksen pohjalta myös käsitys siitä, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä, vahvistuu. Toki myös keikkailun tuoma mahdollisuus tienata jo opiskelujen ohella on varteenotettava motivaatiotekijä rekisteröityä Sijaiset.fi -palveluumme.

Mikäli hoiva-alan sijaisuus kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä Hannuun!

hannu.nikkinen@sijaiset.fi
puh. 050 309 6199