Paranna hoitoalan toiminnan tehokkuutta sijaishoitajien avulla

29/11/2023

l

Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut

Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut – Tehokas ratkaisu hoitoalan toiminnan parantamiseen

Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut on Suomessa vuonna 2019 perustettu yritys, joka tarjoaa kattavia henkilöstöpalveluita hoitoalalle. Tehtävämme on tukea sekä työntekijöitä että työnantajia, jotta he voivat hyötyä täysimääräisesti palvelustamme. Hoitoala on kriittinen sektori, jossa korkeatasoinen henkilöstö ja tehokas toiminta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Me Sijaiset.fi Henkilöstöpalveluissa tarjoamme innovatiivisen ja joustavan tavan parantaa hoitoalan toiminnan tehokkuutta kaikkien osapuolten hyödyksi.

Innostava keikkatyövoima tehokkuuden kulmakivenä

Yksi keskeinen tapa parantaa hoitoalan toiminnan tehokkuutta on hyödyntää päteviä ja motivoituneita sijaishoitajia. Vuokratyövoima, tai kuten me sitä kutsumme, keikkatyövoima, tarjoaa erinomaisen ratkaisun tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Keikkatyövoiman käyttö mahdollistaa joustavuuden, kun tarvitaan nopeaa vastausta työvoiman tarpeeseen. Sen avulla pystymme tarjoamaan laadukkaita sijaisia tarpeen mukaan, ja samalla sekä työntekijät että työnantajat hyötyvät täysimääräisesti palvelustamme.

Haluamme, että hoitoalan ammattilaiset voivat keskittyä tärkeimpään – potilaiden hoitamiseen. Meidän tehtävämme on vastata hoitoyksiköiden resursoinnista, jotta hoitoalan ammattilaiset voivat luottaa siihen, että heillä on pätevät ja motivoituneet sijaiset saatavilla aina tarvittaessa. Tässä toimintamallissa keikkatyövoiman käyttö on avainasemassa – me huolehdimme sen löytämisestä ja hallinnoinnista, jotta työnantajat voivat keskittyä ydintoimintaansa ja lääketieteellisen henkilöstön voimavaroja vapautuu muihin tärkeisiin tehtäviin.

Helppo ja joustava tapa hyödyntää keikkatyövoimaa

Sijaiset.fi-sovellus on tehokas työkalu, jonka avulla työnantajat voivat helposti varata haluamansa vuorot halutuista yksiköistä muutamalla klikkauksella. Työntekijät saavat sovelluksesta ilmoituksia heille sopivista vuoroista ja voivat valita omat työaikansa vapaasti. Tämä lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, mikä puolestaan parantaa hoitoalan toiminnan tehokkuutta.

Sovelluksemme avulla myös tuntiseuranta tehdyistä vuoroista onnistuu vaivattomasti. Näin sekä työntekijät että työnantajat saavat tarkkaa tietoa tehdyistä työtunneista ja pystyvät paremmin suunnittelemaan resursseja ja budjettia tulevalle ajanjaksolle. Uskomme, että moderni ja joustava tapa hyödyntää vuokratyövoimaa tukee hoitoalan toiminnan tehokkuutta ja auttaa meitä kaikkia saavuttamaan yhteisen tavoitteemme – potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon varmistamisen.